Perheasiat

PERHEOIKEUS

Asianajotoimisto Eeva-Leena Wendelin Oy tarjoaa asiantuntevaa juridista apua avioeroon, omaisuuden ositukseen ja omaisuuden jakoon myös kuolinpesissä. Lisäksi autamme lasten huoltoon, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa, sekä muissa perheoikeuteen kuuluvissa osa-alueissa. Palvelemme alueilla Oulu, Raahe, Kajaani, Kemi, Ylivieska ja lähiseudut, sekä sopimuksen mukaan myös muilla paikkakunnilla.

Avioliitto ja avioehto

Avioliittoa varten tehtävässä avioehtosopimuksessa voidaan sopia, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen. Avioehdon tekemisellä saadaan ennaltaehkäistyä mahdollisen avioeron tai esimerkiksi puolison kuoleman jälkeisiä riitoja, jotka liittyvät omaisuuteen ja sen jakamiseen.

Avioero

Avioero käynnistyy laittamalla hakemus vireille käräjäoikeuteen. Mikäli avioehtoa ei ole tehty, tulee omaisuuden ositus ajankohtaiseksi. Myös mahdollisen lapsen huoltoon, elatusapuun, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvät asiat tulevat ratkaistavaksi avioeron yhteydessä.

Isyysasiat

Kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, täytyy isyys tunnustaa ja vahvistaa erikseen. Jos isyyttä ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja aloittaa selvityksen asiasta. Lapsen syntymän jälkeen isyyden voi tunnustaa henkilökohtaisesti lastenvalvojalle, maistraatille, julkiselle notaarille tai henkikirjoittajalle.

Lapsen adoptio

Adoptio on mahdollista avioliitossa oleville tai yksinäisille 25 vuotta täyttäneille henkilöille. Vieraan lapsen adoptioon pätee hieman eri säädökset kuin perheen sisäiseen adoptioon. Adoption vahvistaminen tapahtuu adoptioprosessin lopuksi käräjäoikeiden tuomioistuimessa. Lapseksiottaminen taas tapahtuu tuomioistuimen päätöksellä ja vahvistamista koskeva hakemus laitetaan vireille kirjallisella hakemuksella.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lain nojalla vanhemmat ovat automaattisesti lastensa huoltajia avioliitossa. Avoliitossa syntyneen lapsen huoltaja taas on lain mukaan yksin äiti, mutta halutessaan vanhemmat voivat tehdä yhteishuoltajuudesta sopimuksen isyyden vahvistamisen jälkeen. Sopimus voidaan tehdä koskemaan myös oheishuoltoa tai sijaishuoltoa. Tapaamisoikeudella puolestaan turvataan lapsen oikeus pitää yhteyttä ja tavata myös sitä vanhempaa, jonka luona tämä ei asu.

Lapsen elatus

Vanhemmat voivat tehdä keskenään lapsen elatuksesta sopimuksen, jonka vahvistaa lastenvalvoja. Vahvistettu sopimus vastaa tuomioistuimen elatusavusta antamaa päätöstä. Jos vanhemmat eivät kuitenkaan keskenään pääse sopimukseen elatuksesta, voi päätöksen tehdä tuomioistuin. Elatusapuriidan ratkaisemisessa voidaan käyttää myös tuomioistuinsovittelua.

Lastensuojelu

Jos lapsen riittävää huoltoa ja turvallisuutta ei onnistuta takaamaan millään muulla tavalla, on huostaanotto viimeinen toimenpide. Tietyissä tapauksissa päätöksen huostaanotosta voi tehdä sosiaaliviranomainen. Huostaanottoon liittyvät tilanteen hoidetaan aina tapauskohtaisesti lapsen etu ensisijaisena tavoitteena. Huostaanotto voi olla voimassa toistaiseksi tai kuukauden kerrallaan.

Testamentti ja perinnönjako

Toisinaan perinnönjako sujuu parhaiten ulkopuolisen avun voimin. Autamme perunkirjoitusten toimittamisessa ja perinnönjaossa, sekä laadimme testamentteja. Meiltä saat asiantuntevaa juridista apua myös perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä asioissa.